Modelformulier voor herroeping

Aan:
JSO Bosch en Duin
Jozef Israelslaan 1
3735LM Bosch en Duin
info@planetrefurbished.nl
06- 47250717

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (DD-MM-YYYY)
Bestelnummer
Ontvangen op (DD-MM-YYYY)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
IBAN Rekeningnummer
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum(DD-MM-YYYY)
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.